speedjet60.com

Görzer Allee 32 , 9020 Klagenfurt, Austria
Phone:+43 664 461 01 63


SpeedJet GmbH
Görzer Allee 32
 
9020
Klagenfurt, Austria

Email: rastko@speedjet60.com

PHONE: :+43 664 461 01 62
 

UPN in QR koda


             

UPN in QR koda              

 

QR-nalog.jpg

 

Združenje bank Slovenije /ZBS/  predvidoma Aprila 2017 uvaja nov UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG, ki ima namesto OCR zapisa sedaj QR kodo in v njej zapis podatkov, poterbnih za odčitavanje plačilnih nalogov v informaciske sisteme. Predvideno je enoletno prehodno  obdobje v katerem bodo v uporabi tako OCR nalogi kot tudi QR nalogi. Večina obstoječih OCR čitlacev NE PODPIRA QR kode in tako so NEKOMPATIBLNI in v bodoče neuporabni..

 

QR kodo čitajo čitalci, ki vsebujejo kamere in mi smo pripravili programsko rešitev za dva čitalca ki sta popolnoma KOMPATIBILNA tako z OCR kodo kot tudi z novo QR kod. Programska rešitev popolnoma zamenjuje obstoječe OCR čitalce podjetja IDenticus, tako da uporabniku NI POTREBNO SPREMINJATI OBSTOJEČIH EKRANSKIH MASK.

  

                                                   
  OCR čitalci ki podpirajo QR kodo

 thumb_SCN7010.jpg  scn4005_1.jpg  

  SCN 7010                                                           SN 4005

  

VSEBINA QR ZAPISA, kakor je vidi ročni QR čitalec
   
[BARCODE_0]
DATA = UPNQR
SI56020170014356205
SI00
225268-32526-222
Poljubno podjetje d.o.o.
Lepa cesta 10
2000 Maribor
SI56020360253863406
SI08
1236-17-345679
Zdru¾enje bank Slovenije - GIZ
©ubièeva 2
1000 Ljubljana
CPYR
Plaèilo raèuna 18/2016. Rok plaèila: 10.06.2016
00000026874
20160511
X
X
TYPE = QR Code
   
Kot vidimo iz primera nastajajo problemi pri dekodiranju SLO zapisa in te probleme rešujemo z našo programsko aplikacijo IDScanLua, tako da lahko zapis konvertiramo v poljubno kodno tabelo
 
[BARCODE_0]
DATA = UPNQR
SI56020170014356205
SI00
225268-32526-222
Poljubno podjetje d.o.o.
Lepa cesta 10
2000 Maribor
SI56020360253863406
SI08
1236-17-345679
Združenje bank Slovenije - GIZ
Šubičeva 2
1000 Ljubljana
CPYR
Plačilo računa 18/2016. Rok plačila: 10.06.2016
00000026874
20160511
X
X
TYPE = QR Code
   
Programska rešitev IDScanLua – keyboard  wedge omogoča 100% komaptibilnost na nivoju ekranske maske z obstoječimi rešitvami čitanje UPN naloga z OCR zapisom podjetja  IDenticus Slovenija d.o.o.
  

Iz QR zapisa povlečemo podatke, ki so komaptibilni z obstoječimi ekranskimi maskami za vnos OCR kodirne vrstice:

- TRR

- SKLIC
- ZNESEK

 

Po želji pa lahko še dodamo:
Kodo namena plačila /potrebno za statistiko

 

In prepoznamo različne module sklica ter temu primerno oblikujemo izhodne podatke

 

PRIMERI kompatibilnosti zapisov z obstoječimi OCR čitalci in OCR podatki

56*1234567890123*1234567890*12345678901*12345678CR

TABALTF1256*1234567890123*1234567890*12345678901*12345678CR

1234567890123*8010486080*0000001511*05100000*56CR

TAB000000036,75TABSI56060000100086645TABTAB12TAB6713270300061CR

076474744402022TAB6762140000612597013CR

PREHODNO OBDOBJE

Predvideno je  enoletno prehodno obdobje. Naša rešitev IDScanLua ZAGOTALVLJA 100% kompatibilnost tudi v vmesnem obdobju. Tako lahko čitamo istočasno OCR ali QR naloge, ne da bi se to poznalo na obstoječi ekranski maski.

ARHIVIRANJE SLIK

Nova tehnologija avtomasko zajema še sliko v resoluciji 300 dpi za potrebe digitalnega arhiva in omogoča povezavo z TIME STAMP strežnikom za avtorizacijo slik.